Donatiile pot fi acordate direct, in numerar, eliberandu-se chitanta de primire sau pot fi virate prin Ordin de Plata, Mandat Postal in contul mai jos mentionat:

Beneficiar: Down Plus Bucuresti

C.I.F.: 33098429

Cont bancar (IBAN): RO04 RNCB 0278 1412 1458 0001

Banca Comerciala Romana – BCR Serban Voda

Sediu social:  str. Oltina, nr. 3, bl. 28, sc. 1, et. 1, ap. 4, Sector 5, Bucuresti

Tel: 0730370290

20% din profit (5% din CA)

Asociatia Down Plus Bucuresti isi doreste sa cumpere un teren pe care sa construiasca un centru de zi pentru persoanele cu dizabilitati. Avand in vedere ca persoanele cu Sindrom Down sunt predispuse depresiei (in special dupa terminarea studiilor), dar si unei tendinte de obezitate (in lipsa activitatii fizice), ne dorim un centru de zi in care sa avem posibilitatea sa desfasuram toata gama de activitati care sa impiedice aceste predispozitii (ludoterapie, logopedie, ergoterapie, activitati sportive precum:kinetoterapie, dans, gimnastica, baschet, fotbal, cat si inot-prin construirea unui bazin etc). Ne puteti ajuta sa ne indeplinim visul prin redirectionarea a 20% din profitul dvs. Care este procedura?
Persoanele juridice pot acorda donaţii şi sponsorizări conform Codului Fiscal şi a Legii nr. 32/1994. Din punct de vedere fiscal, donaţiile şi sponsorizările acordate nu sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit. În schimb, conform art. 21, alin. 3, pct. p) din Codul Fiscal, contribuabilii, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
– sunt în limita a 0,5 % din cifra de afaceri;
– nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Conform legii, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.

Deducerea sumei din impozitul pe profit nu se înregistrează din punct de vedere contabil. Calculul are loc extracontabil, în registrul de evidenţă fiscală, iar în contabilitate se înregistrează numai cheltuiala cu impozitul pe profit (contul 691), diminuată cu sumele stabilite conform limitelor menţionate mai sus. Condiţia pentru a beneficia de aceste prevederi este aceea, ca sponsorizările efectuate de contribuabili să fie conforme cu legea privind sponsorizarea.

Din punct de vedere contabil, mărfurile donate reprezintă o cheltuială şi se înregistrează în contabilitate, după cum urmează:
– 6582 „Donaţii şi subvenţii acordate” = 371 „Mărfuri”